Usługi

Dla nas świadczenie usług jest czymś więcej niż po prostu rzetelną i skuteczną pracą. Usługa znaczy dla nas całkowite oddanie się potrzebom i celom klientów indywidualnych i instytucji. Dlatego staramy się zapewnić szeroką listę solidnie przygotowanych usług, aby zapewnić naszym klientom najnowszy i najkorzystniejszy dostępny system wsparcia IT.

Rozwój oprogramowania

Spersonalizowane tworzenie stron internetowych

Nasze spersonalizowane rozwiązania w zakresie tworzenia stron internetowych usprawniają pracę, zwiększają przychody i optymalizują operacje biznesowe. Nasza praca zaczyna się od koncepcji, a kończy na stworzonym kodzie i jego implementacji.

Implementacja i wdrożenie

Opracowujemy dokładny i kompleksowy plan implementacji i wdrożenia oprogramowania, który pozwoli określić, jakiego rodzaju narzędzia technologiczne są niezbędne, by zaspokoić potrzeby Twoich klientów docelowych.

API Development

Tworzymy niezawodne, dobrze udokumentowane i łatwe w użyciu interfejsy API, które umożliwiają elastyczną integrację i motyfikowanie istniejącego oprogramowania.

Integracja systemów

Nasi specjaliści od integracji oprogramowania wdrażają nowe technologie i procesy, aby sprostać wszelkim wyzwaniom – od architektury oprogramowania, przez testowanie, po wykonanie.

Spersonalizowane tworzenie aplikacji

Polegamy na naszym doświadczeniu w dziedzinie technologii. Wykorzystujemy je, aby tworzyć uniwersalne, wysoce skalowalne i interoperacyjne aplikacje internetowe, mobilne, desktopowe oraz hybrydowe.

Utrzymanie aplikacji

Nasze usługi utrzymania i modernizacji aplikacji są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnienić skalowalność, wydajność i trwałość całej infrastrukturze Twojego oprogramowania.

Integracja API

Tworzymy spersonalizowane interfejsy API dla wszystkich rodzajów aplikacji, sprawiając, że Twoje systemy oprogramowania staną się bardziej funkcjonalne, a komunikacja międzi aplikacjami łatwiejsza.

Projektowanie UX/UI

Wykorzystujemy najnowsze technologie UI/UX, zaawansowaną architekturę oprogramowania i trendy do projektowania responsywnych i skalowalnych aplikacji, które zapewniają wysoką satysfakcje Klienta na wielu płaszczyznach użykowania.

Planowanie

Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji jesteśmy w stanie zaproponować program wdrożenia oprogramowania dostosowany do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Projektowanie

System i dokumenty są przygotowywane zgodnie z wymaganiami specyfikacji. To pomaga nam dokładnie określić architekturę systemu oraz stosu technologicznego.

Definiowanie

Po zakończeniu fazy analizy wymagań, kolejnym krokiem jest zdefiniowanie i udokumentowanie tego, czego wymaga dane oprogramowanie.

Budowanie

Programiści budują cały system, pisząc kod w wybranym języka programowania oraz używając konkretnych metod i technologii.

Testowanie

Ocenianie jakości oprogramowania w celu znalezienia i usunięcia usterek.

Wdrożenie

Gotowe oprogramowanie jest wypuszczane i sprawdzane pod kątem ewentualnych problemów z wdrażaniem.

Utrzymanie

Zgodnie z umową o poziomie usług, zapewniamy, że system będzie spełniał swoje funkcje i działał zgodnie z założoną specyfikacją.

Rozwój aplikacji mobilnych

Rozwój aplikacji międzyplatformowych

Nasz zespół ekspertów analizuje i wdraża wysokiej jakości, interaktywne aplikacje mobilne, stworzone w oparciu o kod dostosowany do wielu platform, aby pomóc Twojej firmie dotrzeć do szerszego grona odbiorców na wielu platformach i urządzeniach mobilnych.

Platforma umożliwiająca rozwój aplikacji na Androida

Tworzymy aplikacje webowe i mobilne na urządzenia z systemem Android przy użyciu najlepszych narzędzi do tworzenia aplikacji, takich jak Android Studio, Eclipse i IntelliJ IDEA.

Platforma umożliwiająca rozwój aplikacji na iOS

Tworzymy aplikacje webowe i mobilne na urządzenia z systemem iOS przy użyciu XCode, AppCode, CodeRunner, RxSwift, Mockingbird, CocoaPods, Applyzer, Alcatraz, Marvel i innych.

Platforma umożliwiająca rozwój aplikacji na system Windows

Tworzymy aplikacje dla systemu Windows także przy użyciu frameworków .NET oraz Microsoft Visual Studio, które pozwalają na lepszą immersję użytkownika.

Usługi dotyczące tworzenia aplikacji

Stgier tworzy aplikacje z solidnym zestawem funkcji, które są dostosowane do Twojej marki. Te skalowalne, elastyczne i interoperacyjne aplikacje mogą pomóc w sprawniejszym i wydajniejszym prowadzeniu usług w branży zdrowotnej i medycznej.

Rozwój aplikacji działających w chmurze

Konceptualizujemy, projektujemy i tworzymy innowacyjne aplikacje w chmurze, które zapewniają wyjątkową sprawność, wydajność i interoperacyjność, jednocześnie oferując modernizację starszych aplikacji, rozwiązania IoT, architektury cloud-native, architekturę aplikacji mikroserwisowych, migrację aplikacji do chmury i wiele innych.

Projektowanie i rozwój UX/UI

Transformujemy doświadczenia Klientów na wielu urządzeniach cyfrowych i kanałach internetowych. Nasi eksperci od UX/UI wykorzystują najnowsze technologie, architektury, konfiguracje i podejmują najstaranniejsze działania, aby zapewnić dodatkową funkcjonalność Twojej aplikacji.

Bezpieczeństwo i zgodność z wytycznymi (Compliance)

Nasze usługi w zakresie tworzenia aplikacji zapewniają zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych, w tym zgodność z PCI, zgodność z GRC, zgodność z HIPAA, zgodność z FISMA, zgodność z usługami finansowymi, zgodność z NDA i wiele innych dla każdego projektu, który wymaga własnego zestawu rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa i zgodności.

Integracje z API

Wykorzystujemy ogromne możliwości udostępniania danych, integrując interfejsy API innych firm z Twoimi obecnymi systemami biznesowymi. Opracowujemy niestandardowe interfejsy API zaprojektowane w celu rozszerzenia funkcjonalności istniejących aplikacji, zwiększenia ich wydajności oraz wiele innych.

Usługi dotyczące migracji i konsolidacji danych

Nasi eksperci specjalizują się w usługach Cloud Migration, Database Migration, oraz Legacy Data Migration Services, łącząc wszystkie kluczowe dane z wielu platform w bezpieczny, pojedynczy punkt dostępu, umożliwiający przeglądanie danych w czasie rzeczywistym w scentralizowanym systemie i utrzymanie integralności danych przy jednoczesnej eliminacji nadmiarowości.

Cyberbezpieczeństwo

Unikalne strategie zapobiegania zagrożeniom

Nasze rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji są zaprojektowane w celu wykrywania zagrożeń przy użyciu zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego oraz zapewniają funkcje IOA/IOC i HIPS/HIDS do wykrywania ukrytego złośliwego oprogramowania.

Zarządzanie dostępem uprzywijejowanym (Privileged Access Management)

PAM umożliwia łatwe zarządzanie uprawnieniami użytkowników i pozwala na wzmocnienie chrony punktów końcowych.

Filtrowanie DNS, HTTP i HTTPS

Innowacyjny pakiet narzędzi DNS, HTTP i HTTPS, który wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego w celu zapobiegania zagrożeniom.

Zarządzanie poprawkami

Nasze rozwiązania zgodności cyberbezpieczeństwa umożliwiają wdrażanie, poprawianie i efektywne zarządzanie zasobami oprogramowania na zintegrowanej platformie.

Rozwój oprogramowania zapewniającego zgodność z wytycznymi z zakresu bezpieczeństwa

Tworzymy oprogramowanie zapewniające zgodność z normami bezpieczeństwa, które spełnia wymogi PCI, HIPAA, HITECH, GDPR, FISMA, ISO 27000, SEC, GLBA, FINRA, NYDFS, NIST 800-171 i innymi.

Zarządzenie zgodnością w cyberprzestrzeni

Strategie zarządzenie zgodnością w cyberprzestrzeni umożliwiają firmom zarządzanie i monitorowanie zgodności z szerokim zakresem regulacji i standardów IT.

Zarządzanie ciągłością działania

Nasze rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa umożliwiają odzyskiwanie programów, śledzenie szkód, ocenę ryzyka i wiele innych działań mających na celu zapewnienie ciągłości działaniom twojej firmy.

Zarządzanie ryzykiem dostawcy usług w cyberprzestrzeni

Oprogramowanie zapewniające zgodność z przepisami w zakresie cyberbezpieczeństwa, służące do identyfikacji, oceny, ograniczania i monitorowania różnych rodzajów ryzyka związanego z dostawcami usług informatycznych w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu podejmowania świadomych decyzji.

Sztuczna Inteligencja

Business Intelligence

Mike’s IT Services oferuje szereg rozwiązań z zakresu analityki biznesowej na poziomie przedsiębiorstwa, które pomogą Ci spojrzeć szerzej niż pozwalają na to suche dane. Nasze usługi analityki biznesowej obejmują raportowanie BI, tworzenie pulpitów nawigacyjnych, hurtownie danych, inteligentną analitykę, wizualizację danych oraz doradztwo w zakresie BI w celu poprawy ogólnej wydajności firmy.

Analiza Big Data

Przekształć swoje dane w wartościowe, użyteczne informacje, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe, tworzyć nowe źródła przychodów i zyskać przewagę na rynku.

Digital Transformation

Transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa to integracja technologii cyfrowej we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa fundamentalnie zmieniająca sposób jego funkcjonowania i umożliwiająca optymalne wykorzystanie środków. Pomagamy firmom przyspieszyć ich transformację cyfrową dzięki naszej wszechstronnej wiedzy w zakresie urządzeń, aplikacji i analityki.

Project Management Consulting

Zarządzanie usługami IT

Zarządzanie usługami IT pozwala na maksymalizację wartości biznesowej przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Mike’s IT Services zapewni trwałą jakość usług IT, zaproponuje zestaw praktyk i procesów systemu zarządzania usługami, które zwiększą funkcjonalność IT w Twojej firmie.

Doradztwo operacyjne

W ofercie doradztwa operacyjnego oferujemy usługi doradcze i usługi wdrażania. Przy pomocy technologii informatycznych poprawiamy wewnętrzne operacje firmy i jej wydajność w łańcuchu wartości. Usługi informatyczne Mike’a pomogą Ci stworzyć bardziej efektywny system zarządzania klientami poprzez doradztwo i niezawodne systemy wsparcia, które pomogą wdrożyć zmiany ukierunkowane na model operacyjny, funkcjonalne procesy biznesowe, systemy zarządzania, kulturę firmy i inne istotne elementy łańcucha wartości.

Optymalizacja pracy zdalnej

Nasze usługi optymalizacji pracy zdalnej zakładają doradztwo oraz wdrożenie procesów mających na celu przesunięcie zasobów ludzkich firmy do pracy w domu, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19 lub klęska żywiołowa. Usługi te pomagają firmom zachować ciągłość biznesową i umożliwiają pracownikom zdalnym wydajną i bezpieczną pracę. Mike’s IT Service oferuje kompleksową obsługę informatyczną w celu zapewnienia bezbłędnego i szybkiego przejścia Twojej firmy na telepracę, pomagając w utrzymaniu ciągłości działania przy minimalnych kosztach i umożliwiając efektywne zarządzanie pracownikami zdalnymi.

IT w branży medycznej

Cyfryzacja opieki zdrowotnej jest jednym z naszych głównych celów na arenie międzynarodowej. Konkurencyjność usług informatycznych w branży opieki zdrowotnej jest wysoka i uczestniczą w niej małe, jak i duże firmy. Nasze rozwiązania informatyczne dla służby zdrowia zapewniają modernizację i usprawnienie zaawansowanej opieki zdrowotnej, łącząc wiele różnych rozwiązań dostępnych na rynku e-zdrowia. IT w ochronie zdrowia odnosi się, w szerokim rozumieniu, do sprzętu i oprogramowania, w tym elektronicznych systemów informacyjnych, które są wykorzystywane do tworzenia, przechowywania, przesyłania, odbierania i analizowania informacji zdrowotnych pacjentów.

Back Office Process Outsourcing

Outsourcing procesów typu back-office

Mike’s IT Services pozwala klientom skupić się na swojej głównej działalności dostarczając szerokiego pakietu usług outsourcingowych. Jedne z wielu zalet outsource’owania procesów back-office to oszczędność czasu i kosztów, dostęp do konsultacji z ekspertami, większe skupienie na działalności operacyjnej, skalowalność itp. Procesy back-office, które są najczęściej outsource’owane w firmach, to: wprowadzanie danych, transkrypcja medyczna, płatności, zarządzanie zasobami ludzkimi i księgowość.

Process Optimisation

Optymalizacja procesów

Mike’s IT Services rozwija skuteczną metodę optymalizacji procesów, aby zapewnić Twojej firmie efektywne wykorzystanie czasu i zasobów. Z pomocą najnowszych technologii analizujemy dotychczasową wydajność i usprawniamy pracę twojej firmy.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Jesteśmy do Twoich usług. Skontaktuj się nami już dziś i dowiedz się, jak Twoja firma może skorzystać z wiedzy i kunsztu Mike’s IT Services.

Leave a Message

Get a Quote

Get a Quote

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.