Zarządzanie ciągłością działania

Nasze rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa umożliwiają odzyskiwanie programów, śledzenie szkód, ocenę ryzyka i wiele innych działań mających na celu zapewnienie ciągłości działaniom twojej firmy.

Zarządzanie poprawkami

Nasze rozwiązania zgodności cyberbezpieczeństwa umożliwiają wdrażanie, poprawianie i efektywne zarządzanie zasobami oprogramowania na zintegrowanej platformie.

Filtrowanie DNS, HTTP i HTTPS

Innowacyjny pakiet narzędzi DNS, HTTP i HTTPS, który wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego w celu zapobiegania zagrożeniom.

Unikalne strategie zapobiegania zagrożeniom

Nasze rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji są zaprojektowane w celu wykrywania zagrożeń przy użyciu zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego oraz zapewniają funkcje IOA/IOC i HIPS/HIDS do wykrywania ukrytego złośliwego oprogramowania.

Usługi dotyczące migracji i konsolidacji danych

Nasi eksperci specjalizują się w usługach Cloud Migration, Database Migration, oraz Legacy Data Migration Services, łącząc wszystkie kluczowe dane z wielu platform w bezpieczny, pojedynczy punkt dostępu, umożliwiający przeglądanie danych w czasie rzeczywistym w scentralizowanym systemie i utrzymanie integralności danych przy jednoczesnej eliminacji nadmiarowości.

Integracje z API

Wykorzystujemy ogromne możliwości udostępniania danych, integrując interfejsy API innych firm z Twoimi obecnymi systemami biznesowymi. Opracowujemy niestandardowe interfejsy API zaprojektowane w celu rozszerzenia funkcjonalności istniejących aplikacji, zwiększenia ich wydajności oraz wiele innych.

Bezpieczeństwo i zgodność z wytycznymi (Compliance)

Nasze usługi w zakresie tworzenia aplikacji zapewniają zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych, w tym zgodność z PCI, zgodność z GRC, zgodność z HIPAA, zgodność z FISMA, zgodność z usługami finansowymi, zgodność z NDA i wiele innych dla każdego projektu, który wymaga własnego zestawu rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa i zgodności.

Get a Quote

Get a Quote

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.