Optymalizacja procesów

Mike’s IT Services rozwija skuteczną metodę optymalizacji procesów, aby zapewnić Twojej firmie efektywne wykorzystanie czasu i zasobów. Z pomocą najnowszych technologii analizujemy dotychczasową wydajność i usprawniamy pracę twojej firmy.

Outsourcing procesów typu back-office

Mike’s IT Services pozwala klientom skupić się na swojej głównej działalności dostarczając szerokiego pakietu usług outsourcingowych. Jedne z wielu zalet outsource’owania procesów back-office to oszczędność czasu i kosztów, dostęp do konsultacji z ekspertami, większe skupienie na działalności operacyjnej, skalowalność itp. Procesy back-office, które są najczęściej outsource’owane w firmach, to: wprowadzanie danych, transkrypcja medyczna, płatności, zarządzanie […]

Transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa to integracja technologii cyfrowej we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa fundamentalnie zmieniająca sposób jego funkcjonowania i umożliwiająca optymalne wykorzystanie środków. Pomagamy firmom przyspieszyć ich transformację cyfrową dzięki naszej wszechstronnej wiedzy w zakresie urządzeń, aplikacji i analityki.

Zarządzanie usługami IT

Zarządzanie usługami IT pozwala na maksymalizację wartości biznesowej przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Mike’s IT Services zapewni trwałą jakość usług IT, zaproponuje zestaw praktyk i procesów systemu zarządzania usługami, które zwiększą funkcjonalność IT w Twojej firmie.

Doradztwo operacyjne

W ofercie doradztwa operacyjnego oferujemy usługi doradcze i usługi wdrażania. Przy pomocy technologii informatycznych poprawiamy wewnętrzne operacje firmy i jej wydajność w łańcuchu wartości. Usługi informatyczne Mike’a pomogą Ci stworzyć bardziej efektywny system zarządzania klientami poprzez doradztwo i niezawodne systemy wsparcia, które pomogą wdrożyć zmiany ukierunkowane na model operacyjny, funkcjonalne procesy biznesowe, systemy zarządzania, kulturę […]

Optymalizacja pracy zdalnej

Nasze usługi optymalizacji pracy zdalnej zakładają doradztwo oraz wdrożenie procesów mających na celu przesunięcie zasobów ludzkich firmy do pracy w domu, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19 lub klęska żywiołowa. Usługi te pomagają firmom zachować ciągłość biznesową i umożliwiają pracownikom zdalnym wydajną i bezpieczną pracę. Mike’s IT Service oferuje kompleksową obsługę informatyczną w […]

IT w branży medycznej

Cyfryzacja opieki zdrowotnej jest jednym z naszych głównych celów na arenie międzynarodowej. Konkurencyjność usług informatycznych w branży opieki zdrowotnej jest wysoka i uczestniczą w niej małe, jak i duże firmy. Nasze rozwiązania informatyczne dla służby zdrowia zapewniają modernizację i usprawnienie zaawansowanej opieki zdrowotnej, łącząc wiele różnych rozwiązań dostępnych na rynku e-zdrowia. IT w ochronie zdrowia […]

Analiza Big Data

Przekształć swoje dane w wartościowe, użyteczne informacje, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe, tworzyć nowe źródła przychodów i zyskać przewagę na rynku.

Business Intelligence

Mike’s IT Services oferuje szereg rozwiązań z zakresu analityki biznesowej na poziomie przedsiębiorstwa, które pomogą Ci spojrzeć szerzej niż pozwalają na to suche dane. Nasze usługi analityki biznesowej obejmują raportowanie BI, tworzenie pulpitów nawigacyjnych, hurtownie danych, inteligentną analitykę, wizualizację danych oraz doradztwo w zakresie BI w celu poprawy ogólnej wydajności firmy.

Zarządzanie ryzykiem dostawcy usług w cyberprzestrzeni

Oprogramowanie zapewniające zgodność z przepisami w zakresie cyberbezpieczeństwa, służące do identyfikacji, oceny, ograniczania i monitorowania różnych rodzajów ryzyka związanego z dostawcami usług informatycznych w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu podejmowania świadomych decyzji.

Get a Quote

Get a Quote

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.