Oprogramowanie zapewniające zgodność z przepisami w zakresie cyberbezpieczeństwa, służące do identyfikacji, oceny, ograniczania i monitorowania różnych rodzajów ryzyka związanego z dostawcami usług informatycznych w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu podejmowania świadomych decyzji.

Get a Quote

Get a Quote

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.