Cyfryzacja opieki zdrowotnej jest jednym z naszych głównych celów na arenie międzynarodowej. Konkurencyjność usług informatycznych w branży opieki zdrowotnej jest wysoka i uczestniczą w niej małe, jak i duże firmy. Nasze rozwiązania informatyczne dla służby zdrowia zapewniają modernizację i usprawnienie zaawansowanej opieki zdrowotnej, łącząc wiele różnych rozwiązań dostępnych na rynku e-zdrowia. IT w ochronie zdrowia odnosi się, w szerokim rozumieniu, do sprzętu i oprogramowania, w tym elektronicznych systemów informacyjnych, które są wykorzystywane do tworzenia, przechowywania, przesyłania, odbierania i analizowania informacji zdrowotnych pacjentów.

Get a Quote

Get a Quote

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.