Mike’s IT Services pozwala klientom skupić się na swojej głównej działalności dostarczając szerokiego pakietu usług outsourcingowych. Jedne z wielu zalet outsource’owania procesów back-office to oszczędność czasu i kosztów, dostęp do konsultacji z ekspertami, większe skupienie na działalności operacyjnej, skalowalność itp. Procesy back-office, które są najczęściej outsource’owane w firmach, to: wprowadzanie danych, transkrypcja medyczna, płatności, zarządzanie zasobami ludzkimi i księgowość.

Get a Quote

Get a Quote

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.