Mike’s IT Services oferuje szereg rozwiązań z zakresu analityki biznesowej na poziomie przedsiębiorstwa, które pomogą Ci spojrzeć szerzej niż pozwalają na to suche dane. Nasze usługi analityki biznesowej obejmują raportowanie BI, tworzenie pulpitów nawigacyjnych, hurtownie danych, inteligentną analitykę, wizualizację danych oraz doradztwo w zakresie BI w celu poprawy ogólnej wydajności firmy.

Get a Quote

Get a Quote

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.