Zarządzanie ryzykiem dostawcy usług w cyberprzestrzeni

Oprogramowanie zapewniające zgodność z przepisami w zakresie cyberbezpieczeństwa, służące do identyfikacji, oceny, ograniczania i monitorowania różnych rodzajów ryzyka związanego z dostawcami usług informatycznych w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu podejmowania świadomych decyzji.

Zarządzanie ciągłością działania

Nasze rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa umożliwiają odzyskiwanie programów, śledzenie szkód, ocenę ryzyka i wiele innych działań mających na celu zapewnienie ciągłości działaniom twojej firmy.

Zarządzanie poprawkami

Nasze rozwiązania zgodności cyberbezpieczeństwa umożliwiają wdrażanie, poprawianie i efektywne zarządzanie zasobami oprogramowania na zintegrowanej platformie.

Filtrowanie DNS, HTTP i HTTPS

Innowacyjny pakiet narzędzi DNS, HTTP i HTTPS, który wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego w celu zapobiegania zagrożeniom.

Unikalne strategie zapobiegania zagrożeniom

Nasze rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji są zaprojektowane w celu wykrywania zagrożeń przy użyciu zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego oraz zapewniają funkcje IOA/IOC i HIPS/HIDS do wykrywania ukrytego złośliwego oprogramowania.

Get a Quote

Get a Quote

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.