Zarządzanie usługami IT

Zarządzanie usługami IT pozwala na maksymalizację wartości biznesowej przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Mike’s IT Services zapewni trwałą jakość usług IT, zaproponuje zestaw praktyk i procesów systemu zarządzania usługami, które zwiększą funkcjonalność IT w Twojej firmie.

Doradztwo operacyjne

W ofercie doradztwa operacyjnego oferujemy usługi doradcze i usługi wdrażania. Przy pomocy technologii informatycznych poprawiamy wewnętrzne operacje firmy i jej wydajność w łańcuchu wartości. Usługi informatyczne Mike’a pomogą Ci stworzyć bardziej efektywny system zarządzania klientami poprzez doradztwo i niezawodne systemy wsparcia, które pomogą wdrożyć zmiany ukierunkowane na model operacyjny, funkcjonalne procesy biznesowe, systemy zarządzania, kulturę […]

Optymalizacja pracy zdalnej

Nasze usługi optymalizacji pracy zdalnej zakładają doradztwo oraz wdrożenie procesów mających na celu przesunięcie zasobów ludzkich firmy do pracy w domu, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19 lub klęska żywiołowa. Usługi te pomagają firmom zachować ciągłość biznesową i umożliwiają pracownikom zdalnym wydajną i bezpieczną pracę. Mike’s IT Service oferuje kompleksową obsługę informatyczną w […]

IT w branży medycznej

Cyfryzacja opieki zdrowotnej jest jednym z naszych głównych celów na arenie międzynarodowej. Konkurencyjność usług informatycznych w branży opieki zdrowotnej jest wysoka i uczestniczą w niej małe, jak i duże firmy. Nasze rozwiązania informatyczne dla służby zdrowia zapewniają modernizację i usprawnienie zaawansowanej opieki zdrowotnej, łącząc wiele różnych rozwiązań dostępnych na rynku e-zdrowia. IT w ochronie zdrowia […]

Get a Quote

Get a Quote

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.