Usługi dotyczące migracji i konsolidacji danych

Nasi eksperci specjalizują się w usługach Cloud Migration, Database Migration, oraz Legacy Data Migration Services, łącząc wszystkie kluczowe dane z wielu platform w bezpieczny, pojedynczy punkt dostępu, umożliwiający przeglądanie danych w czasie rzeczywistym w scentralizowanym systemie i utrzymanie integralności danych przy jednoczesnej eliminacji nadmiarowości.

Integracje z API

Wykorzystujemy ogromne możliwości udostępniania danych, integrując interfejsy API innych firm z Twoimi obecnymi systemami biznesowymi. Opracowujemy niestandardowe interfejsy API zaprojektowane w celu rozszerzenia funkcjonalności istniejących aplikacji, zwiększenia ich wydajności oraz wiele innych.

Bezpieczeństwo i zgodność z wytycznymi (Compliance)

Nasze usługi w zakresie tworzenia aplikacji zapewniają zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych, w tym zgodność z PCI, zgodność z GRC, zgodność z HIPAA, zgodność z FISMA, zgodność z usługami finansowymi, zgodność z NDA i wiele innych dla każdego projektu, który wymaga własnego zestawu rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa i zgodności.

Projektowanie i rozwój UX/UI

Transformujemy doświadczenia Klientów na wielu urządzeniach cyfrowych i kanałach internetowych. Nasi eksperci od UX/UI wykorzystują najnowsze technologie, architektury, konfiguracje i podejmują najstaranniejsze działania, aby zapewnić dodatkową funkcjonalność Twojej aplikacji.

Rozwój aplikacji działających w chmurze

Konceptualizujemy, projektujemy i tworzymy innowacyjne aplikacje w chmurze, które zapewniają wyjątkową sprawność, wydajność i interoperacyjność, jednocześnie oferując modernizację starszych aplikacji, rozwiązania IoT, architektury cloud-native, architekturę aplikacji mikroserwisowych, migrację aplikacji do chmury i wiele innych.

Usługi dotyczące tworzenia aplikacji

Stgier tworzy aplikacje z solidnym zestawem funkcji, które są dostosowane do Twojej marki. Te skalowalne, elastyczne i interoperacyjne aplikacje mogą pomóc w sprawniejszym i wydajniejszym prowadzeniu usług w branży zdrowotnej i medycznej.

Rozwój aplikacji międzyplatformowych

Nasz zespół ekspertów analizuje i wdraża wysokiej jakości, interaktywne aplikacje mobilne, stworzone w oparciu o kod dostosowany do wielu platform, aby pomóc Twojej firmie dotrzeć do szerszego grona odbiorców na wielu platformach i urządzeniach mobilnych.

Get a Quote

Get a Quote

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.