Po zakończeniu fazy analizy wymagań, kolejnym krokiem jest zdefiniowanie i udokumentowanie tego, czego wymaga dane oprogramowanie.

Get a Quote

Get a Quote

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.